rotarysta

2013. 04. 08.

A Rotary szó toldalékolása során az y nem alakul át i -vé, tehát a következő alakok helyesek: rotarys, Rotaryval, Rotaryban, Rotaryért
De mi a helyzet a rotariánus szóval, ami az angol Rotarianből került át magyar használatba. Ha ugyanis ez esetben marad az i betű, akkor a rotarystának két helyes alakja is lesz, a rotarysta és a rotarista.

A tulajdonnevek írásának fontos jellemzője a magyar nyelvben az íráskép állandósága. Az állandóság kritériuma azt is megköveteli, hogy a tulajdonnevek toldalékos alakjaiból visszaállítható legyen az alapforma, vagyis kikövetkeztethető legyen az eredeti tulajdonnévi forma (OH. 153.).
A Rotaryhoz járuló -ista, -iánus képző hatására az állandóság kritériumának figyelembe vételével a tő végén található y nem tűnhet el, ezt tapasztaljuk például a Horthy név esetében is: horthysta (OH. 822.).
A nyelvhasználók által ismertté és elfogadottá váló alakok még nem feltétlenül írják felül a szabályokat, jóllehet erre is akad példa.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra