Határtalan idiotizmus

2013. 09. 28. 13 hozzászólás

Az interneten körbe-körbe járnak különféle, tudatosan félrevezető, hamis dokumentumok állítólagos eltitkolt őstörténetünkről.

Rendszerint könnyen fölismerhetők, sokan cáfolták is már ezek valódiságát. Mégis komoly emberek is továbbküldik, és megkérdezik: lehetséges? Bemutatjuk az egyik ilyen orbitális hamisítványt, amely kilométerekről jelzi komolytalan voltát. A nekünk elküldött szöveget eredeti helyesírásban adjuk közre.

 

„Magyar Himnusz Kr.u. 410-ből

Nagyon ajánlom ezt a kúltur kincsünket,mindenkinek meg kell ismerni, Ugye hogy hasonlít a  Miatyánk-hoz? Így már talán kitalálható, hogy kiknek volt érdekük titokban tartani a 410-ben keletkezet imádságot, mint ahogy őseink származását, nyelvét, hitét és Kárpát-medencei ősiségünket is. Tényleg nagyon szép .

URUNK ISTENÜNK

Kr.u.410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva: a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött Hun övvereten, szíjvégen lévő rovásírásos ima gyönyörű. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a szíjvégen talált rovásírásos szövegmegfejtésére Magyar rovásírás szakértőt-nyelvészt kértek fel!!! Előlünk, mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett. Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit titokban tartani!! Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén KIJEVBEN ((amiről ma már tudjuk, hogy Árpád nagyapja, Álmos őse, ÜGYEK fejedelem, alapította, építette szabír-magyar-várost, híres szabír kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos Magyar szablyák. Régészeti feltárás során a Magyar hegyen találtak 9000 darab rovásírással teleírt pergamenpapírt tökéletes állapotban!!!! A kutató régész Armatov  akadémikus az egészet elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának úgy gondolván, hogy mi vagyunk a megfejtésében illetékesek!!! Őt száműzték Szibériába!! A 9000 darab pergament pedig szőrén, szálán eltűnt!!! Mai napig semmit nem tudni róla!! A finnugristák hallgatnak (vagy lapítanak, mint az a bizonyos a fűben). Ma már kideríthetetlen, hogy megsemmisítették, vagy csak  eltüntették, nem tudni. Talány, kinek, illetve kiknek állt az érdekében???? Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal, hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg állna rendelkezésünkre.A HAZATÉRÉS vagy HONVISSZAFOGLALÁS előtti, alatti és utáni időkből. S még mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen megsemmisítenek előlünk.Visszatérve az imához: gyönyörű!!! Nemhiába, mondták a GÖRÖGÖK, hogy a szkíták- hunok – magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!!!!

 

URUNK ISTENÜNK

BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.

ELŐTTÜNK SZENT NEVED,

TÖRVÉNY AKARATOD.

 

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,

MAGADON VISELED.

BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,

NEKÜNK ELENGEDED.

 

TE KEZED  VEZET

KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S

LEFEJTED RÓLUNK

GONOSZ JÁRMÁT.

 

TIÉD A NAGYVILÁG

ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,

MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,

LEGYEN MINDÖRÖKRE

 

Küldjétek tovább, ismerjék meg minél többen!

Légy szíves feltétlenül küldd tovább”

 

Ha egy ilyen szöveget kapunk, akkor a következőket kellene figyelembe venni: Ki a küldő? (ez nyilván egy ismerős) Ki a forrás? (ez nem derül ki) Miről árulkodik a szöveg első olvasásra? (primitív megfogalmazásmód) Milyen konkrét tényekre utal? (Kijevi Nemzeti Múzeum, Magyar-hegy, 9000 pergamen rovásírás, Armatov akadémikus, MTA) Ezek közül néhány azonnal ellenőrizhető, néhány pedig utánajárással. Az utánajárás természetesen nem várható el egy átlagos olvasótól. De nem is annyira szükséges, ha föltesszük a következő kérdéseket: Milyen szövegről van szó? (Urunk Istenünk címmel egy ima, a Miatyánkhoz hasonló) Milyen nyelven van? (mai magyar nyelven) Itt érdemes megállni. Egy szöveg a Kr. u. 5. századból mai magyar nyelven. Vagy esetleg fordítás, esetleg mai magyarra átírás? És akkor hol és milyen az eredet? Ezek a lényeges kérdések, erről azonban egy szó sincs. Nem érdemes tovább töprengeni és komolyan venni. És mégis sokan komolyan veszik, továbbküldik, hátha…

Vajon mi lehet a szándékuk azoknak, akik ilyen szövegeket gyártanak? Lehet, hogy komoly szándékuk a nemzeti érzés ébresztgetése, de ezzel éppen az ellenkezőjét érik el. Lehet, hogy átverés az egész, azt karikírozza valaki, hogy ilyen idiotizmusokra képesek a tudománytalan elmék. Ha bárki egy ilyen szöveget továbbküld, ezt a célt szolgálja.

 

Erről a szövegről és cselekedetről már mások is elmondták lesújtó véleményüket:

http://alfahir.hu/a_kilencezer_pergamen_titka

http://eurasianhuns.blogspot.hu/2012/12/hun-hamisitvanyok-az-internetes.html

(Manyszi-összeállítás)

13 hozzászólás

#1 Dr.Varga László 2014.01.12.18:06:47

Egyetértek azzal, hogy az ellenőrizhető forrás megjelölése nélkül közzétett, vagy barátoknak küldött „dokumentumokkal” komolyan foglalkozni nem szabad!

#2 George Seymour 2015.04.11.04:36:18

Ennek a tudományos fegyelmet prédikáló hozzászólónak a szavai: „Egy szöveg a Kr. u. 5. századból mai magyar nyelven. Vagy esetleg fordítás, esetleg mai magyarra átírás?”

Úgy tűnik, a hozzászóló „tudó” értelméhez nem jutott el a kritizált szöveg ide vonatkozó része: „a szíjvégen talált rovásírásos szövegmegfejtésére Magyar rovásírás szakértőt-nyelvészt kértek fel”. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy leirt ima egy ősi ékírásos szöveg átírása mai nyelvbe.

Ha ilyen lényeges adat elkerülte figyelmét, mi más kerülhette még el? Hová lett a hozzászóló hitelképes tudományos alapossága?

#3 Levaia 2015.04.20.10:17:42

Kedves George!

Ékírást soha nem alkalmaznak pergamenen, jó eséllyel átlyukasztaná az íróeszköz.
Rovást sem tesznek a fenti eszközön, a fenti okból kifolyólag.
Jó lenne tudni a magyar szakértő nevét, anélkül lehetne brit, japán tudós, vagy éppen Holdbéli Dávid, vagy Luke Skywalker. De Chuhck Norris sem elképzelhetetlen.
Kijev 1982-ben ünnepelte fennállásának 1500. esztendejét, így eléggé valószínűtlen hogy Álmos apja alapította volna – hacsak nem ért meg az öreg röpke pár évszázadot.
Kijevben végeztek ásatásokat, de: nem az az úriember és nem azon a részen. A hivatkozott úriember Sarkelt, az ősi kazár / bocsi, ősmagyar 😉 / várost tárta fel, melyért az Ermitázs / ősi magyar múzeum / vezetője lett, és nem járt szibériában. Legalábbis nem elítéltként.

Az övcsaton a fenti ima legfeljebb ligatúrákban fért volna el / feltételezem pontosan tudod mi az / így eléggé valószínűtlen hogy a fenti ima a fenti formában szerepelt volna rajta – nem az átirat, az eredeti.

#4 Hunor 2015.04.20.18:01:15

Az idézett (dőlt betűs) szöveg valóban a tudomány karikatúrája. Minden sorából és szavából ordít a butaság. Ezért én úgy vélem, hogy direkt írták, azzal a céllal, hogy mérjék, hány ember foglalkozik vele mégis.

#5 Kovács Norbert 2015.09.09.08:44:13

A körítő szöveg nem számít, én el sem olvastam.
Inkább az ima tartalmával (és az alapját képező Miatyánkkal) foglalkozzatok!
Hiszitek, vagy nem, sok kínlódásnak mentek akkor elébe. 😉

#6 lILLA 2016.01.16.17:15:29

Látszik, hogy olyan személyek szóltak hozzá, akiket „irritál” egy régi, a magyarsághoz köthetõ szöveg!

Az egyik Honlapon olvastam lehet arról a személyrõl, aki felkarolta az egész felfedezés!

Ott, õ elmeséli az egész történetet!

Igen, abban igazuk van, hogy ezt az értéket tudományos keretek közé kellene foglalni!

Látszik, hogy NEM élnek külföldön és NEM tudják, hogy a magyarsághoz köthetõ dolgok OTT NINCSENNEK FELKAROLVA! MONDHATJUK INKÁBB MEGHAMISÍTVA VAGY ELTITKOLVA SZEREPELNEK!
DE EL FOG JÖNNI ANNAK IS IDEJE!

#7 Anton Csehov 2016.01.25.18:01:49

lILLA, ne őrjöngjön, kérem!
A történelem átírása, meghamisítása, egy mesebeli „magasztos” múlt kitalálása és sulykolása az emberekbe egy rettenetes régi, rettenetes és régi dolog.
Amikor a skodaszarvas és hasonló legendákat lekörmölték, a cél az uralkodóház „csodatételektől” és „hősi kalandoktól” feldúsított „múlt” általi presztízsnövelése volt, mert a feudális rendszer értékrendje szerint minél ősibb valami, annál „dicsőbb”…
Az itáliai főnemesek genealógiákat hamisíttattak maguknak, amikben a római patríciusoktól származtatták magukat, a moszkvai fejedelmek Augustustól, az egyiptomi királyok a napistentől, Makedón Sándor egyenest Zeusztól, mert szerény volt.
Az tehát, hogy a korai magyar feudalizmus ekképp, mindenféle ősmagyarkodó ökörségekkel igyekezett alátámasztani hatalmi követeléseit, nem új.
Ha pedig – állítólag – a werbőczi disznóságai fémjelezte korban egy úr tényleg vásárolt egy csalótól egy krikszkrakszokkal telerótt pergament, mondván: „ősi” írás van rajta (amely „ősi” „írás” legtöbb karakterében egybeesik a skandináv rúnákkal, tehát nem keleti, hanem észak-nyugati, és nem ősi, hanem az i. e. V. szd-ra datálják) akkor ő is pusztán saját „ősi” családfáját igyekszik bizonygatni, a feudális fogalmi keretek között.
Az, hogy az 1832. évben ismét leporolta ezt a mesebeli „írást”, valójában: krikszkrakszot egy őrült, és beadta az Akadémiára, azt jelenti, sok hülye hiszékeny.

Arról már nem is szólva, hogy sem egy Új-Mexikó állambéli lelőtt ufó, sem az „ősmagyar lézerágyú”, az „ősmagyar részecskegyorsító”, sem egyéb, sosem létezett.
a) a hunoknak semmi közük az ősmagyarokhoz – két nép, két kor, két terület.
b) a szabírok törökajkúak voltak, a magyarok ugor. A kettő nép között még földrajzi távolság is húzódott, az i. sz. 400. évben többszáz kilométer.
c) a vándorló életmód mellett semmiféle kovácsmesterség nem alakulhatott ki.
d) az ősmagyarok írástudatlansága közismert. Ráadásul, Ázsia ezen szégyene hogyan is hurcolt volna magával (9000!) pergament? Kizárt!
Vessük össze az egykori traveller cigányokkal: nekik volt saját írásuk, vagy szájhagyomány? Hurcoltak többezer pergament? Voltak nehéz kovácsműhelyeik a szekeres vándorlás során? Ugye, hogy NEM! Tehát, az ősmagyaroknak sem volt!
e) a vége-poén: az ősmagyarok, mint a kor szinte összes ázsiai népe, ANIMISTÁK voltak, azaz egy plurális szellemvilágban hittek, (és nem, nem a japán rajzfilmekben hívő az animista!) az állítólagos ima már felütésében is monoteista, viszont egyetlen olyan kultuszt ismerünk, amely elsőként monoteista volt, ennek egy eltorzult szektája írta a migatyánkot, ez a kultusz pedig a judaizmus volt!
Tehát, a judaizmus szakadár szektájához, a kereszténységhez írhatjuk vissza a migatyánkot, mégpedig nem Kijevben, hanem valahol Júdeában.

#8 József 2016.02.02.19:29:42

A cikkben említésre került:”a finnugristák hallgatnak”…Szerintem azért hallgatnak,mert ez az egész egyáltalán nem gyengíti a finnugor-magyar nyelvi!!! rokonság tudományosan igazolt tényét.

#9 The Beast 2017.06.05.10:37:46

Kedves Mindenki, Cikkíró, illetve azok, kiknek a feje túl sok ostobasággal van tele!

Nyilván való, hogy ezek a dokumentumok nem azért nem látnak napvilágot, mert tiltják, hanem, mert ez nem szolgálja az elit érdekeit! Az MTA is ezeknek a kivert kutyáknak a vezénylése alatt áll s sok más magyarnak mondott, nevezett, tudományosnak hívható intézmény is! Anno mikor én még általános és szakközép-iskolába jártam, messze több magyar történelmet tanítottak, mint most s volt gerinc némelyik tanárba s elmondta nem csak amit számonkértek kötelező tananyagként, hanem azt is, hogy mi történt valójában! Most viszont holokauszt történelmet tanítanak mindenhol, Kertész Imre irományait n+1_dik verzióban, a magyar népet a legnagyobb fasisztának kiáltják ki, tartják nyilván! Ez történik ma is -aki nem fogadja el az Ő diktálásukat ott mindenféle ocsmány propaganda módszerekhez folyamodva kiforgatják az adott népet, államot a kultúrájából, vallásából, hitéből a politika a gazdaság a pénzügy az oktatás a egészségügy stb. segítségével s teljesen bemocskolva mások szemében hamisan feltüntetve semmissé teszik!

Mit gondolnak, a pozsonyi csatáról miért van telis-tele minden történelemkönyv f*szságokkal! Ugyanis a világtörténelmi enciklopédiákban egyetlen hadjáratról beszélnek, ahol idézet: „a magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett”! Ezzel lezártnak is tekintenek erről a történelmi eseményről mindent! Holott négy hadjárat volt az okkult sátánimádó barbár római egyház által s az utolsóban szenvedtünk vereséget!

A finnugor ideológia már rég megbukott (nem csak magyar kutatók munkájának köszönhetően s ebből a más nemzetekből valóaknak is jelentős a számuk),csupán a látszatból tarják fenn az egészet!

S a cikk írója sem más mint egy újabb kirendel -nem közvetlen- ügyeletes hisztériakeltő személy, aki ugyanezen személyek megrendelését hajtja végre!

Dr.Varga László: nem pancsolmányoldalakat kell olvasni, hanem olyan személyekkel kialakítani kapcsolatokat, akik hiteles infókhoz hozzáférnek s nem magukat magyarnak mondó magyarokkal! Ahogy elnézem ön is a hisztériakeltők táborát képviseli!
Utána kellene járni alaposan, nem csak nézni!

Anton Csehov: Ön ugyanannak az okkultizmusnak a történelmét írta le, melyet miután a zsidó nép a babiloni fogvatartás alatt összeharácsolva kihozott magának, és kiterjesztett majdhogynem valamennyi népnek a történelmébe vallásába oktatáséba!Valójában itt a bökkenő az, hogy csupán betekintésük volt bizonyos dolgokba s nem az egészbe, s a többit kiegészítették a saját okoskodásukkal!

lILLA: Ön mennyire vizsgálta meg ezt a témakört??????

Levaia: Nyíljon már ki a szeme!!!!!!!!!

Hunor: Itt miden karikatúra!!!!!!!!!!!

A cikk írójához: Az interneten körbe-körbe járnak különféle, tudatosan félrevezető, hamis dokumentumok állítólagos eltitkolt őstörténetünkről. Ez is az, mert az EGÉSZnek csak egy apró szeletét jelenítette meg s semmit sem tud az EGÉSZről!

#10 BÉLA BALÁZS 2017.10.09.20:26:08
#11 Göri 2018.10.16.17:00:33

Anton Csehov te egyelőre egy rossz vicc sem vagy.
Ez a „Skodaszarvas” gondolom az MTA büféjében nagy sikert arat, legyél büszke is rá!
Nem kell adatokkal vagdalkoznod, ezzel az 1 szóval elmagyaráztad, ki vagy.
Kívánok neked sok fényt és ébredést, és ne feledd, „Nem az visz a kárhozatba, ami a szádon bemegy…”

#12 Határtalan magabiztosság 2022.06.13.06:38:03

Kedves Szerző, felebarátom!

Ha nem is ért egyet mások hitével, tisztelni illenék meggyőződésüket és személyüket. Elegendő lett volna rámutatnia a tévedésekre, felhívni a figyelmet a bizonyítékok hiányára stb. Miért volt szükség arra, hogy minősítő jelzőkkel illesse a szóban forgó iromány szerzőjének (és elvbarátainak) személyét? Csak nem azért, hogy saját (és elvbarátainak), kizárólagos, mindenki másénál különb, egyedül üdvözítő hitét – és természetesen saját személyét – ily módon emelje magasabbra?

#13 Egyenes 2023.02.04.21:32:44

Jó lenne, ha a Magyar történelmet, magyarok kutatnák, a nálunk tudóskodó külföldiek meg pl. Izraelét!
Magyar, legyen hited, és lészen országod!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra