kacsingat, bólingat, tekinget

2014. 05. 15.

A kacsingat, tekinget, bólingat mintájára minden -nt végű ige esetében eltűnik a -t, ha -gat,-get képzőt kap? Pl.: A galamb rendszeresen pottyantgat/pottyangat az erkélyemre.

A Magyar nyelvhasználati szótár (Balázs–Zimányi szerk. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007.) a következőt írja a mássalhangzó-kiesés szócikkben:
„Három szomszédos mássalhangzó közül kiejtéskor az egyik kiesik: köhintget [köhinget]. Hagyományból fakadóan mindössze három esetben fordul elő, hogy hármas mássalhangzó-találkozáskor már írásban is mellőzzük az egyik, egyébként etimologikusan ott szereplő mássalhangzót. Ez az eset nem illeszkedik az egyébként bevett helyesírási gyakorlathoz, és a hagyomány elve alapján maradt benne a helyesírási szabályzatban: tekinget, bólingat, kacsingat. A szótő természetesen: tekint, bólint, kacsint + -gat, -get képző.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra