œuvre

2014. 08. 05.

Az életmű szót adott esetben lehet így írni: övr?

Az œuvre ‘életmű’ szó írásképének „magyarosítása” (ellentétben például a fájl, lájk, szelfi, fitnesz stb. szavakkal), a jelentős művészi teljesítmények nemzetek felettiségét szimbolizáló francia alak hangulati, stiláris többlettartalmának, „varázsának” elvesztésével járhat. (Ezenkívül a magyar nyelv hangtani sajátosságaitól is eltér, a -vr szóvég enyhén szólva ritka.) De ha a fonetikus átírásnak éppen ilyesfajta stilisztikai célja van (mondjuk, irónia kifejezése), akkor elképzelhető, leginkább szépirodalmi szövegekben, esetleg idézőjelben, tudományos szakszövegekben azonban nem.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra