életközépi, életközepi válság

2014. 11. 27.

Melyik a helyesen írt kifejezése ennek a manapság sokat hangoztatott fogalomnak: életközepi válság vagy életközépi válság? Az interneten mindkét írásmód megtalálható a pszichológiai témájú oldalakon is.

Az ingadozó használatot a közép szó toldalékolása okozza.
A közép szó olyan ragozási csoportba tartozik, amelyben a szó belseji hosszú magánhangzó egyes toldalékok előtt megrövidül: madár – madara, közép – közepe. Az -i képző eredetileg a közepe szóalakhoz kapcsolódik, így a közepei változatból az -e- kiesésével jön létre a közepi szóalak. A Magyar Nemzeti Szövegtár adatai szerint szóösszetételi tagként is előfordul: nyárközepi, századközepi, hétközepi.
Az eredeti, szótári tőhöz kapcsolódva alakult ki a középi változat, pl. századközépi.
Az élet- előtaggal is mindkét változat létezik (életközépi, életközepi), de az értelmező és helyesírási szótárak nem tartalmazzák egyiket sem. A kérdezett szóalakok nagyjából azonos arányban fordulnak elő az internetes találatok szerint.
A vizsgálódás alapján kimondható, hogy mindkét változat helyes, egy szövegen belül érdemes következetesen az egyiket használni.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra