egymásban léte

2014. 12. 13.

Hogyan írjuk helyesen: egymásban léte vagy egymásbanléte, egymással átjártság vagy egymássalátjártság vagy egymással-átjártság?

A ragos, jelen esetben kölcsönös névmás különírandó az utána következő szótól, hiszen esetünkben mindkét alapszerkezethez csak egy-egy képző járul: egymásban van –> egymásban lét(e), ill. egymással átjárt –> egymással átjártság. (Az utóbbiban a -t képzőt az alapszerkezet részének tekintjük, hiszen nem bontható tovább: nincs olyan kifejezés, hogy *egymással átjár.)

Több képző esetén – az AkH. 137. alapján – egybeírandó volna a szerkezet, pl. egymásra utal –> egymásra utalt –> de: egymásrautaltság (ld. OH. 628. o.).

Ugyanez igaz a személyes névmás ragos (kiegészült) alakjára is, például: rám tekint.

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra