stressz-szint-mérő

2015. 06. 04.

A stressz-szint szó külön van írva, de a stressz-szint()mérő szó helyes írásmódjával kapcsolatban bizonytalan vagyok.

A helyes változat: stressz-szint-mérő. Azért írjuk a szóalakot két kötőjellel, mert egy eleve kötőjeles alakulathoz (stressz-szint) kapcsolódik egy utótag. Ha ezt közvetlenül a „szint” szóhoz kapcsolnánk, tagolási probléma lépne fel. (Vö. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 131.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra