zavarba ejtően

2018. 02. 18.

Az AkH. 127. pontja értelmében egybeírandó az, hogy „zavarbaejtően”? Ha nem, akkor annak mi az oka?

A kérdéses szavak különírandók, hiszen csak egy képző található az ejtően szóban, a folyamatos melléknévi igenév képzője (-ó/-ő). Az -n (/-an/-en) morféma a ragok közé tartozik, és ebben az esetben ezért nem alkalmazzuk az AkH. 127. szabálypontját (de például a zavarbaejthetőség szót már egybe kellene írnunk).
Helyesen tehát: zavarba ejtően. (MP)
vissza a főoldalra