írásjelhasználat

2019. 02. 20.

Milyen írásjel kell a „Szeretném, ha újból együtt lennénk.” végén?

Az írásjelek szerepe kettős. Részben a mondatok szerkezetét, tagolódását, részeik vagy részleteik egymáshoz kapcsolódását tükrözik, részben némiképpen a beszédnek a betűkkel ki nem fejezhető sajátságaira, a hanglejtésre és a beszédbeli szünetekre utalnak. Egyazon esetre sokszor több, egyaránt helyes megoldás kínálkozik. Ilyenkor – a világos fogalmazás érdekében – azt az írásjelet célszerű választani, amelyikkel mondanivalónkat a lehető legteljesebben tudjuk érzékeltetni (AkH. 239.). Ezek alapján ponttal és felkiáltójellel egyaránt írható a mondat az érzelmi töltettől függően. (TT)
vissza a főoldalra