Korontályország, Kolontár, Torontál

2019. 07. 09. 7 hozzászólás

Részletek Horváth Lajos: Karintia – Korontályország – Kolontár – Torontál kapcsolatát taglaló, nagyobb érdeklődésre számot tartó írásából.

A magyarországi vörösiszap-katasztrófa kapcsán 2010-ben a világ-média szárnyán világgá szállt Kolontár magyar település neve. A név már régebben is felkeltette az érdeklődésemet, hiszen összecseng Torontál nevével, amelyik türk eredetű és kissólymot jelent. Érdemes volt tehát az említett neveket és mindazt, ami hozzájuk tapad, köréjük rakódik, alaposabban megvizsgálni. Kiss Lajos szerint Kolontár, Veszprém megyei helység, Korunthal alakban először a XIV. század elején fordul elő írott forrásban. Neve népnyelvi eredetű, jelentése “karintiai ember”, a falu első telepeseinek származási helyére utal. Kiss Lajos Karintia szócikkéből megtudjuk, hogy a Karintia tartománynév a középkori latin Carinthia átvétele. Ennek töve valószínűleg a kelta “karantos”, amelynek jelentése feltételezhetően “a kedvelő, a baráti”. (…) A Fuldai Évkönyvek bejegyzése szerint 901-ben a magyarok megtámadták a karantánok országának déli részét. A X. században magyar befolyás alatt állt. A XIII. század második felében rövid ideig magyarországi tartomány is volt. (…) Mindeközben Karintia neve folyamatosan fennmaradt, úgy is, mint a későbbi Stájerország része. Régi magyar neve Korontályország volt, ami önmagában bizonyítja, hogy szoros a kötődése a magyar történelemhez. Bár Korontályország első ismert előfordulása kései forrásból, 1553-ból származik, a benne megtestesülő magyarán gondolkodás sokkal régebbi. Létezik ugyanis Erdélyország, Biharország, Somogyország és Korontályország, amelyek bizonyos történelmi korszakokban rendelkeztek a különállásnak egynémely jegyeivel. De sosem létezett Zalaország, Tolnaország, Nógrádország stb., vagyis a megnevezett két csoport között valami lényeges eltérésnek kellett lennie.

A Korontály szótest természetesen nem vezethető le a hangtan törvényei szerint a Karantana város- és tartománynévből. A Korontály földrajzi név a kelta, római, szláv és germán nyelvi kultúrától eltérő nyelvi kultúra és gondolkodás eredménye. Az pedig nem más, mint az avar-magyar népfolytonosság nyelvkultúrája, mely magához hasonította a karantán hangtestet, annak jelentésével mitsem törődve. Az avar-magyar számára ugyanis a karantán nem jelent semmit, de a torontál az köztudottan kissólyom jelentéssel bír. Így tehát már van értelme. (…) Csak a szókezdő mássalhangzó tér el a Korontály alaktól, de így is felidézi a kissólyom jelentését az átlag magyarnak és feltételezhetően az átlag avarnak is, ha türk nyelven beszélt. (…)

Forrás: Irodalmi Jelen, 08/02/2016, http://www.irodalmilap.net/

 

7 hozzászólás

#1 Szentirmai 2019.07.12.10:16:21

Mi a magyarázata a többi “országnak”, s miért nincs pl. Hajdúország.
Bár Palócország mintha lenne… Egyszerűen csak átvizsik az ország szót a tájnevekre?

#2 nyelvész 2019.07.12.17:47:35

Palócországra nagyjából 14 500 találat van a mai napon az interneten…

#3 KJ 2019.07.12.21:29:06

Somogyországnak, Biharországnak és ERdélyországnak volt valamiféle középkori különállása – egy történész jobban elmondja ezt, tehát ez történelmi tény. A többi -ország utótag inkább irónia lehet.

#4 Profi Nyelvész 2019.07.13.12:15:49

Még több ország! Somogyi Hírlap 1998. aug. 10. – az internetről szedtem le

“Erdélyben nőttem föl. Gyermekként izgatott: milyen lehet Somogyország? Édesapám azt szokta mondani, nagy Magyarországon három kis ország van: Bihar – ahol születtem -, Csík és Somogy. Több évtized után már úgy érzem, Somogyország olyan mint Biharország és Csíkország: a hazám.”

#5 KJ 2019.07.15.07:57:48

Internet: Borsodország remek nyelvezete de nagy!
kelletesz, meg a jösztök, és az általam a legnehezebben megértett “kitankoltam”

#6 KJ 2019.07.15.17:46:47

Internet: Szatmárfigyelő
Az ellentmondások országa, “Szatmárország” Tele okos, becsületes, törekvő emberrel. Talán ezért is nem jut az 5-ről a 6-ra. Mi lehet a lassú fejlődés oka?

#7 Gyenis 2019.07.15.17:48:12

Majdnem van Baranyaország is, egyébként nincs: Legszebb megye baranya, ország szíve aranya.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra