idegen szavak toldalékolása

2020. 04. 18.

A többelemű idegen kifejezéseket hagyan toldalékoljuk (kötőjellel vagy anélkül):
“Az arc kijelölésére az Ellipse Select Tool-t használjuk”?

Az idegen nyelvű tulajdon- és köznevekhez alapvetően közvetlenül (kötőjel nélkül) kapcsoljuk a toldalékokat. Ez alól csak a néma betűre, a magyarban szokatlan, bonyolult betűkapcsolatra, illetve bizonyos toldalékok esetén a hosszú mássalhangzóra végződő idegen szavak jelentenek kivételt (pl. : guillotine-t, monsieur-nek, Scott-tal stb.) [AkH. 215–217.] A többeleműség ebből a szempontból nem számít (pl. a tulajdonnevek -i képzős alakjánál igen, de itt nem erről van szó), tehát: Ellipse Select Toolt.

(KI)
vissza a főoldalra