Vučićcsal, Vuciccsal

2022. 04. 12.

Hogyan írjuk: Vučić+val? Vučićcsal?

A magyarban nem használatos mellékjeles betűre végződő tulajdonnevek ragozásánál illendő megtartani a név eredeti formáját, úgy kapcsolni hozzá a toldalékot (vö. Osiris, 245–246. o.), ezért javaslom, ezt az írásmódot alkalmazza: Vučićcsal (č, ć).
Az AkH. 216/b. szabálypontja kimondja: a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul a -val, -vel rag, hogy annak v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz, például: Balzackal, Bachhal – ezért változik itt cs-re a –val rag: Vučićcsal.
Abban az esetben, amikor gondot okoz a különféle mellékjelek megtalálása és beszúrása az adott szövegbe, elfogadható a mellékjel nélküli írásmód is, ezért így is írhatjuk a ragozott tulajdonnevet: Vuciccsal.
A kérdezett szerb tulajdonnév helyes írásmódja tehát: Vučićcsal (ajánlott), Vuciccsal (elfogadható).
A sajtóban mindkét forma megtalálható. (GA)

vissza a főoldalra