társadalomjobbító

2022. 05. 28.

Újságíróként most találkoztam először a “társadalomjobbító” szóval. Internetes keresés is kevés találatot mutat, de elvétve használatban van. Értem, mit akar jelenteni, de legitim eza szó? (Számomra kicsit mesterkéltnek tűnik). Ha újkeletű, mi a szabálya annak, hogy új szóösszetételek a köztudatba emelkedjenek és valós szavakká alakuljanak?

Minden nyelvben a szókincs a legváltozékonyabb. Korántsem olyan összefüggő és koherens, mint a hangzókészlet és a nyelvtani rendszer. A nyelvi változás a nyelv heterogenitásának a kifejeződése. A nyelvi változás lassú és folyamatos, így a használók nem veszik észre, kivéve a szókincsben jelentkező módosulásokat, még pontosabban annak a bővülését. Ha nem változna a nyelv, akkor elvesztené a funkcióit. Közismert tétel, hogy csak a holt nyelv nem változik. A változást tehát először a szókészletben lehet észrevenni. Okai többek között az anyagi, szellemi, életmódbeli, társadalmi, történelmi, kulturális és politikai változások. Az újkeletű szó elterjedésére nincs szabály, a nyelvhasználók döntik el: ha szükségesnek látják, akkor használják, tehát elterjed a társadalomjobbító szó. Nyelvtanilag kifogástalan, jelöletlen tárgyas összetétel. (MK)
vissza a főoldalra