horror

2007. 05. 29.

A következő szavak helyesírásában vagyok bizonytalan: horrorfilm, horror-történet, horrorirodalom, horror-regény, sci-fi-film, Rubik-kocka-szerű. Ezekre a szavakra melyik szabálypont vonatkozik? Hogyan kell őket jól írni?

A „horrorfilm”, „horrortörténet”, „horrorirodalom”, „horrorregény” szavak egyaránt egybeíródnak. A „horror” szó ugyanis főnév, nem melléknév, és két összekapcsolódó főnév csak speciális esetekben íródik külön (l. 114., 115., 116. pont). A kérdezett alakok tehát szóösszetételek (ezek magyarázatát a 95. p. alatt találja), leginkább jelentéstömörítő összetételnek mondanám őket (129. p.), ezért van szükség egybeírásra.

A kötőjeles írásmód alapvetően az egybeírás körébe tartozik, annak egy speciális változata. Akkor van csak szükség rá, ha az összetétel legalább háromtagú és legalább hét szótagos (138. pont), a felsorolt esetekben tehát szükségtelen.

A „sci-fi film” is ugyanolyan típusú összetétel, mint a fentiek, elvileg ugyanazok a szabályok vonatkoznának rá, de mivel a „sci-fi” idegen eredetű, és eleve kötőjellel íródik, a jobb olvashatóság érdekében az utótagot kivételesen különírjuk. A szabályzat nem tér ki ezekre az esetekre, viszont az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve azonban igen, a 137. és a 277. oldalán (az „e-mail cím” analógiájára).

A „-szerű” és más képzőszerű utótagokról a szabályzat 141. pontjában olvashat. Mivel ezek maguk is átmeneti szóelemek, írásmódjuk gyakran a toldalékokra, esetenként viszont az összetételi elemekre emlékeztet. Köznevekhez kapcsolódva a toldalékokhoz hasonlóan egybeíródnak, tehát a „Rubik-kockaszerű” alakot is ebben a formában írjuk (vö. „Rubik-kockával”). Az Osiris-féle Helyesírás a 87. és 124–125. oldalán tárgyalja ezeket az eseteket.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra