a régiók nevének helyesírása

2007. 06. 14.

Kérem igazítson el, hogyan kell írni helyesen hazánk régióit? pl: Dél-dunántúli régió

A régió mai országrésznév. A több megyéből álló, az Európai Unió által támogatott országrészek nevében a köznévi elem kisbetűs (a megyéhez hasonlóan). (A magyar helyesírás szabályai 181. pont alapján).

A tájegység megnevezésében kétféle megoldás létezik: az egyik a főnévi alak, mivel a megnevezés önmagában is használatos: pl. a Dél-Dunántúl régió; Dél-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl régió. (Laczkó Krisztina — Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004, 203. o.; 589. o.), illetve a kormányzati oldalakon, pl. http://www.oth.gov.hu/brusszel/ az -i képző nélkül.
A másik gyakorlat az -i képzős alak pl. Dél-dunántúli régió — dél-dunántúli régiói/régióbeli írásmód.

Kiegészítés 2011. március 16-án:

A régiók helyesírásában sokáig két változat élt egymás mellett: a “Közép-Magyarország régió”, illetve (-i képzővel, kis m-mel) a “Közép-magyarországi régió” típusú. A Földrajzinév-bizottság 2010. júniusi határozata azonban az előbbi mellett foglalt állást (http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2235&articleID=16477&ctag=articlelist&iid=1), tehát a javasolt írásmód: “Dél-Dunántúl régió” (és a többi régiónál is végig ennek mintájára, -i nélkül, két nagybetűvel, kivéve ezt az egyet: “Budapesti agglomeráció”).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra