közös munkahelyükön

2007. 08. 18.

Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi idézet nyelvtanilag helyes-e, különös tekintettel a helyhatározó ilyetén (többes számú birtokos) alakjára („munkahelyükön”).

„A fiú közös munkahelyükön ismerte meg a lányt.”

Kritériumom, hogy a mondatban az alany („A fiú”), és a tárgy („lányt”) helye kötött kell hogy legyen (Mondat eleje – vége).
(Tudom, hogy „A fiú a lányt közös munkahelyükön ismerte meg.” forma helyes.)

A kérdezett mondat nyelvtanilag helyes. A helyhatározó többes számú birtokos alakja indokolt, hiszen mind a fiú, mind a lány munkahelyéről van szó.

„A fiú közös munkahelyükön ismerte meg a lányt” és „A fiú a lányt közös munkahelyükön ismerte meg” mondatok között legfeljebb talán a kiemelésben van különbség: az első mondat a megismerés helyét, a második pedig a megismertet (a lányt) emeli ki jobban, bár ez a szövegkörnyezettől is függ. Plasztikusabb példaként említhetem a „Péter szereti Marit” mondatot:
„Péter _szereti_ Marit.” (vagyis nem utálja, a _ a hangsúllyal kiemelt szót jelöli)
„_Péter_ szereti Marit.” (vagyis nem Pál).
„Péter _Marit_ szereti.” (vagyis nem Julit).
„_Marit_ szereti Péter.” (vagyis nem Julit).
stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra