Sirokra

2008. 07. 25.

Ha Sirok községbe utazunk, akkor Sirokba megyünk vagy Sirokra? Vonatkozik-e erre valami általános helyesírási szabály, melyet minden helységnévnél alkalmazni lehet?

A magyar településnevek toldalékolása — főként a locativusi helyhatározók tekintetében — igen változatos. Bár nyelvtanjaink és nyelvművelő kiadványaink foglalkoznak a földrajzi nevek helyhatározóragjainak kérdéseivel, egyértelmű, minden nyelvi példára kiterjedő szabályt azonban nem tudnak adni. Ennek oka a nyelvszokásban, illetve a kisebb közösségek nyelvszokásában meglévő változatosság: Pusztaszeren, de: Egerben; Hajdúszoboszlón, de: Nagykállóban. A kétféle toldalékolásnak nemegyszer értelemmegkülönböztető szerepe van: Tolnán (város), Tolnában (megye); Békésen (város), Békésben (megye) stb. Nyelvtanjaink a -k végű helynevek toldalékolását nem említik külön, ennélfogva toldalékolásukkor a hasonló végződésű példák lehetnek segítségünkre: Monokra, Szolnokra, Szalókra stb. Az analógiás példák alapján tehát Sirok településnévhez a -ra/-re toldalékot kapcsolhatjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra