magában foglal vagy magába foglal

2008. 12. 03.

Szakfordító képzésre járok jelenleg, és a nyelvhelyességi óránkon merült fel a következő kérdés: a magába foglal és a magában foglal közötti különbség.
A legfontosabb forrásokban nincs meg a jelentésbeli különbség. Pl. a Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 1972) csak az egyik alakot tartalmazza, mégpedig: “magában foglal vmit: vmi (tartalomként, alkotórészként) benne van.”
A Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, 1978) is csak az egyik alakot tartalmazza: “Magában foglal: felölel”.
A Nyelvművelő kézikönyv I. kötetében (Akadémiai Kiadó, 1980) csak utalnak rá: “Más a magába (foglal) is, mint a magában (foglal).”
Kérem, írják meg a MAGÁBA foglal alak jelentését, illetve egy példamondatot is leírnék itt, várva válaszukat, hogy melyik alak használata a megfelelő: “Ez a kiadvány magá… foglalja az összes tudnivalót a továbbtanulásról”.

A “magában foglal” és a magába foglal” kérdésében helyesírási szótárainkból csak annyi derül ki, hogy mindkettőnek van létjogosultsága: a Magyar helyesírási szótár a “magába foglal” és a “magában foglal” alakot egyaránt tartalmazza (sajnos két különböző helyen említi őket, a 168. és a 335. oldalon, s aki csak az egyikre bukkan rá, azt az egyet vélheti kizárólagosan helyesnek), amint az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete is mindkettőt hozza (1020. o.).

Grétsy–Kemény Nyelvművelő kéziszótára ezt írja róluk: “E két kifejezés között a mai nyelvhasználat nem tesz értelmi különbséget, bár az előbbi inkább a történést, az utóbbi inkább az állapotot hangsúlyozza.”

A “magába foglal” tipikus példájaként tehát olyan eseteket tudnék elképzelni, amikor folyamatra, történésre utalunk, pl. “az áradó tenger lassanként magába foglalta a part menti falut” (azaz: elnyelte, beborította, részévé tette), bár ebben az értelemben inkább más kifejezések fordulnak elő.

Tartalmazás, bennfoglalás értelmében a “-ban” ragos változat tűnik gyakoribbnak, összhangban a Magyar értelmező kéziszótárral és a Magyar szinonimaszótárral, így itt is: “Ez a kiadvány magában foglalja az összes tudnivalót a továbbtanulásról.” Amint azonban a “felölel vmit” és a “kiterjed vmire” igék is kifejezhetnek folyamatot, de átvitt értelemben gyakran állapotra utalva használjuk őket (ugyanis az igekötő és a vonzat szórendje is befolyásolja a mondat aspektusát), úgy a “magába foglal” is alkalmazható ilyen értelemben. A két megközelítés tehát gyakorlatilag azonos eredményre vezet.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra