felhasználónév

2009. 08. 29.

Kérdésem lényege: „Felhasználó név” vagy „Felhasználónév”? Számos – általában közösségi jellegű – honlapon (pl. belépési gombként) hol így, hol úgy jelenik meg.

A „felhasználónév” jelentéstömörítő összetétel, melynek jelentését csak többszavas szerkezettel adhatjuk meg: ‘a felhasználónak az a neve, amelyet egy oldalra való belépéshez használ’. A jelentéstömörítő összetételek tagjait a helyesírási szabályzat 129. pontja szerint egybeírjuk.
Ugyanezt a jelentést fejezi ki, és szintés helyes (bár ritkább) a „felhasználói név” forma is, l. Helyesírás, Osiris, 2005, 695.
A „felhasználó név” különírva mást jelent: a „felhasználó” szó szófaja ekkor melléknévi igenév, amely a főnév minőségjelzőjének szerepét tölti be a szókapcsolatban. (Milyen név? Felhasználó.) Esetünkben azonban ez a jelentés nem megfelelő, tehát az egybeírt forma a helyes.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra