írásjel és szövegszerkesztő program

2009. 10. 23.

Furcsállom, hogy az Office nem ismeri a hiányjelet. Ha én a népiességet hangsúlyozva úgy írom, hogy „azér, mer”, az éppen úgy hibás, mint az „azér’, mer’”. A szakember mit mond erről? Melyik a helyes?

A hiány érzékeltetésére is használt írásjelet Ön helyesen alkalmazza: a szó azon részére, ahol valamelyik eleme hiányzik, ezt az írásjelet szokás kitenni. Jelen esetben az azért és a mert szavak utolsó betűjének (beszédben: hangjának) hiányára utal: azér’, mer’. Ha hiányjelek nélkül írná ezeket a szavakat, az helytelen volna, mert nem jelezné semmi, hogy tudatos a helyesírástól való eltérés.
A nyelv és annak írásbeli megjelenése, annak szabályrendszere igen komplex kérdéskör, és nagyon nehéz – talán megkockáztatható a kijelentés, hogy lehetetlen – maradéktalanul átültetni egy alapvetően természetidegen működési szisztémába, a számítógépes programba. A szövegszerkesztő program ismeri a hiányjelet, hiszen tudjuk általa alkalmazni az írott szövegeinkben. Sok egyéb előnye mellett szavakat és írásjeleket is képes felismerni, és azokban – a belétáplált mintákat, sémákat az írott szöveggel összevetve – az esetleges hibákat jelezni. Azt viszont nem érdemes elvárni egy ilyen programtól, hogy a nyelvhasználónak a helyesírási normától különféle stiláris okokból eltérő írásmódját is képes legyen a helyén kezelni, illetve annak okait felismerni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra