nincs “indulom”, “maradom”, csak “indulok”, “maradok”

2009. 11. 20.

Szeretném megtudni, hogy ez helyes lenne így?:
„Indulom 2009. november 27-én….” Nem úgy helyes, hogy indulok?
„Kérésem pozitív elbírálása reményében, maradom tisztelettel.” És nem: maradok?

Az “indul” és a “marad” ige egyértelműen iktelen, így egyes szám első személyben is csak az iktelen ragozásnak megfelelő “-ok” ragot tehetjük hozzájuk, tehát kizárólag “indulok” és “maradok” a helyes.

Az “-om” végű alakok hiperkorrekció miatt fordulhatnak elő: valakibe túlzottan beleivódik, hogy az ikes igéket -om/-em raggal ragozzuk az irodalmi nyelvben (pl. nem “dolgozok”, hanem “dolgozom”), és ezt a szabályt kiterjeszti az összes igére. Ez természetesen hibás, okvetlenül kerülendő. Az ikes ragozás csupán az igéknek egy szűk csoportjánál lehetséges még a legválasztékosabb irodalmi nyelvben is (még az -ik végződésű igéknél sem használható korlátlanul).
Itt lehet bővebben olvasni a témáról, különös tekintettel a “Fajtái” c. szakaszra:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ikes_ragoz%C3%A1s
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra