nincs „indulom”, „maradom”, csak „indulok”, „maradok”

2009. 11. 20.

Szeretném megtudni, hogy ez helyes lenne így?:
„Indulom 2009. november 27-én….” Nem úgy helyes, hogy indulok?
„Kérésem pozitív elbírálása reményében, maradom tisztelettel.” És nem: maradok?

Az „indul” és a „marad” ige egyértelműen iktelen, így egyes szám első személyben is csak az iktelen ragozásnak megfelelő „-ok” ragot tehetjük hozzájuk, tehát kizárólag „indulok” és „maradok” a helyes.

Az „-om” végű alakok hiperkorrekció miatt fordulhatnak elő: valakibe túlzottan beleivódik, hogy az ikes igéket -om/-em raggal ragozzuk az irodalmi nyelvben (pl. nem „dolgozok”, hanem „dolgozom”), és ezt a szabályt kiterjeszti az összes igére. Ez természetesen hibás, okvetlenül kerülendő. Az ikes ragozás csupán az igéknek egy szűk csoportjánál lehetséges még a legválasztékosabb irodalmi nyelvben is (még az -ik végződésű igéknél sem használható korlátlanul).
Itt lehet bővebben olvasni a témáról, különös tekintettel a „Fajtái” c. szakaszra:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ikes_ragoz%C3%A1s
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra