dunakeszi (tőzeg)láp vagy Dunakeszi-(tőzeg)láp

2010. 04. 08.

Hogyan kell helyesen írni: dunakeszi láp, dunakeszi tőzegláp? A térképen nem találtam, mint földrajzi nevet, ezért úgy gondolom, hogy a „dunakeszi” itt melléknév, nem pedig főnév, így kis kezdőbetűvel kell írni. Jól gondolom?

Ha az illető lápot, tőzeglápot egyszerűen a helységnévvel azonosítjuk, ahol található, és egyébként más a neve, vagy nincs is még külön neve egyáltalán, akkor elképzelhető a kisbetűs, különírt írásmód.

A „láp” szó azonban szabályos földrajzi név része is lehet, és ilyen esetben nagy kezdőbetűvel és kötőjellel írjuk: erre az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. kézikönyv a „Bátorligeti-láp” és az „Ecsedi-láp” példákat hozza (988. o.) Hogy a kérdezett két kifejezés valamelyike konkrétan földrajzi név-e, arról a részletes földrajzi atlaszban lehet meggyőződni. (Én a Cartographia atlaszait ajánlom, de pl. a Nyír-Karta is jó kiindulópont lehet.) Ennek hiányában csak egy térképész adhat választ a kérdésére.

A „dunakeszi” szó, mivel itt melléknévi szerepű, eredetileg kisbetűvel íródik, de földrajzi név részeként, mint minden más melléknév, természetesen nagybetűsre vált, akárcsak az „arany” szóval mint melléknévvel alkotott „Arany-patak” név, vö. 176. a) pont.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra