nehézlégzés, ill. nehéz légzés

2010. 08. 10.

Mi a helyes írásmódja a nehéz légzés kifejezésnek? Az Mhsz és az Orvosi helyesírási szótár egybeírja: nehézlégzés. Az Mhsz. és az Oh. különírja: nehéz légzés.
Érzésem szerint itt nem pont arról van szó, mint a nehézvíz esetében, ahol megváltozik a jelenés (Akh. 107.)

Nem tudom, mennyire lehetek döntőbíró az egyes helyesírási szótárak között, főleg olyan esetekben, ahol mind a két írásmód védhető. A minőségjelzős kapcsolatoknál ugyanis sokszor felmerülhet az a kérdés, hogy ha jelentésváltozást észlelünk, azt vajon a minőségjelző vagy az egész szerkezet számlájára írjuk-e. A „gyorsétterem” például egybeíródik, hiszen nem az étterem a gyors (és nem mondjuk azt, hogy a „gyors”-nak olyan jelentése is lenne, hogy „gyors kiszolgálást nyújtó”), vagyis magának a szerkezetnek tulajdonítjuk a jelentésváltozást. Ezzel szemben az „élő adás” különíródik, noha az adás sem élő úgy, ahogy az élőlények élnek (mozgás, táplálkozás, növekedés stb.): itt a jelentésváltozást a melléknév hordozza.

Azért is nehéz választ adnom, mert nem tudom, hogy az adott fogalom egyszerűen azt jelenti-e, amikor valaki nehezen vesz levegőt, vagy többet, mást: vagyis szembe lehet-e állítani egy szó szerinti és egy sajátosabb jelentést (mint gyors vonat és gyorsvonat). Ha az utóbbit nem lehet világosan szembeállítani egy köznyelvi, szó szerinti értelmezéssel, akkor valószínűleg maradnék a különírásnál (hiszen ez az alapeset): ebben azonban nem tudok igazából állást foglalni. Megfontolandó viszont, ha az Orvosi helyesírási szótár egybeírja (nekem nincs meg a kötet, nem tudok utánanézni): végül is orvosi ügyekben talán ez a leginkább mérvadó.

A helyesírási szótárak közti eltéréseket mindenesetre gyűjtöm, úgyhogy ezt is hozzáteszem. Remélem, eljön az a nap, amikor a szótárak szerkesztői minden szót és kifejezést illetően összhangra tudnak találni — nem is beszélve arról a napról, amikor eljut oda a magyar helyesírás, hogy ezt habozás nélkül, egyértelműen lehessen megtenni. Itt azonban még sajnos nem tartunk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra