mindenféle és bármilyen után egyes/többes szám

2011. 03. 27.

Mindenféle viszonyok és körülmények között – a „mindenféle” után használhatunk többes számot? Esetleg helyettesítsük más szóval? A „bármilyen” után állhat többes szám?

A magyar nyelv értelmező szótára számos olyan példát említ a „mindenféle” szónál, ahol többes számmal áll: „Vett… már be… mindenféle porokat, kenőccsel kenték, ecettel dörzsölték…, hiába.” (Nagy Lajos) „Mindenféle nehézségek merültek föl.” „A menyasszonnyal mindenféle bajok vannak… Elájul, akaratos, szeszélyeskedik.” (Mikszáth Kálmán) „Mindenféle csodadolgok voltak a Döme bácsi belső szobájában.” (Babits Mihály) – Emellett azonban az egyes szám is használatos, pl. „Mindenféle gyümölcsöt lehet kapni.” „Mindenféle embert megismert.”

A „bármilyen”-nél (melléknévi névmásként) egyetlen olyan példa található, ahol többes szám áll utána (illetve itt a „bármily” alak szerepel): „Az ellenségeskedések megszüntetését [a németeknek] bármily feltételek mellett is el kell fogadniok.” (Kuncz Aladár) A Magyar Nemzeti Szövegtárban (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) további példák is akadnak, bár csak elszórtan: „letiporhatják bármilyen eszközökkel”, ill. „bármilyen feladatokban”. Úgy látom, olyankor állhat mellette többes számú főnév, ha nem pusztán azt fejezi ki, hogy bármelyikről lehet szó az említett dolgok közül (tetszőlegesen kiválasztható, meghatározható), hanem hogy ezek a dolgok bármilyen jellegűek, típusúak, természetűek lehetnek. Ez mindenesetre jóval ritkábbnak, speciálisabbnak tűnik az egyes számú használatnál.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra