alanyfajták

2012. 01. 04.

Havazik. Elmentem. Valaki van itt.
A kérdésem: a 3. mondatban van csak alany?

A Magyar grammatika egyetemi tankönyv (2000: 405–413) szerint:

1. Havazik.
Nem lehet az alany pozícióját kitölteni meteorológiai eseményt jelölő igék jelentős része mellett, például: alkonyodik, beesteledik, havazik, villámlik. Más csoportoknál megjelenhet az alany: esik (az eső), dörög (az ég) (409. oldal).

2. Elmentem.
Határozott alany, mivel az állítmány igéjének személyragja 1. személyre utal, és a mondat tartalma nem általános érvényű állítást fogalmaz meg, hanem konkrét személyre vonatkozik (410. oldal).

3. Valaki van itt.
Határozatlan alany, mivel az alany pozíciójában határozatlan névmás szerepel, szintaktikailag 3. személyű (410. oldal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra