-vák/-vék

2012. 01. 18.

Miféle rag a -vák/-vék, és mikor használandó?
Pl.: „… némely könyveink oly ragyogóan kiékesítvék és nyelvészeti bábelre emlékeztetnek.”

A határozói igenév -va, -ve, régiesen -ván, -vén képzős igei származék, de a régi magyar nyelvben volt egy többes számú változata is: -vák, -vék. A régi magyar irodalomban, de archaikusnak szánt mai szövegekben is előfordul ez a többes számű alak, pl. Tóth Árpádnál: Ajkaim lezárvák (ajkaim le vannak zárva), de Petri György is írt ilyet: Verseim megírvák (meg vannak írva). Szép régi forma, ahogy az idézett példákból is kitűnik.
(Vö. egy korábbi válaszunkkal: http://www.e-nyelv.hu/2009-12-22/hatarozo-igenev-toldalekolasa/.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra