számlatípusok nevei

2013. 08. 06.

Az alábbi szavak egybe- vagy különírására lennék kíváncsi. Különböző helyeken (hivatalos oldalakon is) különbözőképpen írják: szállító számla, helyesbítő számla, faktor számla, sztornó számla, előleg számla, illetve ha ezekhez társul még a sorozat szó: szállító számla sorozat stb. Hasonló kérdésem lenne még a szállító analitika, az áfa analitika és a vevő analitika kifejezésre.

A következő szavak egyszerű szóösszetételek: szállítószámla, faktorszámla, sztornószámla, előlegszámla, helyesbítőszámla. A „szállítószámla” és a „helyesbítőszámla” folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezet. Mivel a jelzős kapcsolat tagjai (a jelző és a jelzett szó) a jelentés alapján összeforrtak, az igenév már nem folyamatra, hanem valamilyen képességre vagy rendeltetésre vonatkozik, illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója. Ezért indokolt egybeírást alkalmazni.

A „-sorozat” utótaggal ellátva a fenti szavak helyesírása a következő: faktorszámla-sorozat; sztornószámla-sorozat; előlegszámla-sorozat.
A folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezetek esetében, ha akár a jelző, akár a jelzett szó önmagában is összetett szó, esetleg ha mindkét tag szóösszetétel, többnyire különírást alkalmazunk: szállító számlasorozat, helyesbítő számlasorozat.

Az analízis összetett szó. Ezért a fentiekhez hasonló szerkezetű példáira ugyanez a szabály érvényes: szállító analitika, vevő analitika. Az áfa-analitika a szótagszámlálás szabálya miatt írandó kötőjellel.

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra