helynevek toldalékolása

2023. 03. 19.

Hogyan helyes: Herceghalomban vagy Herceghalmon élek?

A helységnevek toldalékolásával kapcsolatban már számos alkalommal adtunk választ. A -halom utótagú helységnevek esetében a külviszonyrag a jellemző, tehát: Herceghalmon. Bár ha a helyiek esetleg másként használják, az sem mondható hibásnak, sőt követendő lehet.
Korábbi válaszainkat lásd pl.:
külső és belső helyhatározóragok

helynevek toldalékolása

helynevek toldalékolása

(KI)
vissza a főoldalra